Bondex Logo

Natírání je zábava. Má ale pravidla

Plánujte. Nakupujte jen tolik nátěrových hmot, kolik budete skutečně potřebovat. Pokud vám materiál zbude, skladujte ho vždy mimo dosah dětí. Přebytečnou barvu ani jinou nátěrovou hmotu nevylévejte do kanalizace.

Čtěte návody. Před použitím nátěrové hmoty je vždy dobré přečíst si pokyny výrobce uvedené na obalu. Z etikety se dozvíte nejen základní charakteristiky, ale osvěžíte si také bezpečnostní postup v případě, že se materiál dostane tam, kam nemá.

Připravte si prostředí. S nátěrovými hmotami pracujte výhradně v dobře větraném prostoru, používejte přitom doporučené ochranné pomůcky. Zvlášť v případě, že máte citlivou pokožku.

Dodržujte hygienu. Po dokončení práce si důkladně očistěte ruce i ta místa, kam se nátěrová hmota dostala. Syntetické barvy odstraníte nejlépe rozpouštědly, jimiž se také ředí, na vodou ředitelné nátěry postačí obyčejná voda – ovšem jen v případě, že na pokožce nezaschly. Pak už jsou nerozpustné a musíte rovněž sáhnout po rozpouštědle. Na závěr si vždy omyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ideálně ještě použijte výživný krém.